al momento fuori assortimento

kit auto in scala 1/24

BRM 002
Porsche 962 C
Kenwood
kit